เรียนรู้ Google Sketch Up 2015

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปทดลองได้ค่ะ

Advertisements

ติดต่อสอบถามครู

คลิกที่นี่เพื่อส่งข้อความติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับการเรียน

bbb1

แจ้งรายชื่อคงค้างงาน ด่วน!!!

ให้นักเรียนเข้าไปตรวจสอบรายชื่อที่ค้างงานส่ง คลิกที่นี่

ใครที่มีรายชื่อติดต่อครูรัตนาพร ห้อง 321 เวลา 07.30- 17.30 น.

ภายในวันที่ 18-22 กันยายน 2560 

แจ้งด่วน ..จากครูแนน

news

อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของการเรียนการสอนแล้วนะคะ

ขอให้นักเรียนทุกคนที่เรียนกับครู 

เข้า Google Classroom เพื่อไปตรวจสอบงาบความครบถ้วนของงานตัวเอง

หากกรณีใครที่งานไม่ครบให้ติดตามงานของตัวเองด้วยคะ

หรือจะสอบถาม ติดต่อ ห้อง 321 หรือตามเพจของครูนะคะ 

อีเมล์ครู ::  ratanaporn.rc@damrong.ac.th

                  Tel 080-1235664

                  id Line:: nanniezeeja

แจ้งนักเรียน

ให้นักเรียนทุกคน ทุกวิชา ที่เรียนกับครูช่วย

ตรวจสอบงานคงค้างของตนเอง

หากกรณีใครที่ยังมีงานคงค้างและมีข้อสอบถามให้ติดต่อครูโดยตรงที่ห้องหมวดคอมพิวเตอร์

หนังสือเล่มเล็ก EIS

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เล่มเล็กไป ปริ้น แล้วนำส่งครูให้เรียบร้อยค่ะ 

ตามลิงค์ http://gg.gg/eisbook

 

ประกาศ !! การตรวจสอบคะแนนก่อนสอบ

นักเรียนคนใดที่ต้องการตรวจสอบคะแนนเก็บก่อนกลางภาค

สามารถติดต่อครูได้ที่ห้องหมวดคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะ

ก่อนการสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2560

การสอบเก็บคะแนนหน่วยย่อยที่1-2

แจ้งเรื่องการสอบเก็บคะแนน ระหว่าง วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560

1. ครูจะสอบปฏิบัติในการสร้างชิ้นงานด้วย Google Sket UP 15

จำนวน 1 ข้อ

2. สอบเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการแก้ปัญหา จำนวน 2 ข้อ

(มีการเขียน Flow chart และการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน)

ใช้เวลาสอบ จำนวน 2 ชั่วโมง 

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ให้นักเรียนคลิกลิ้งเพื่อเข้าประเมินสมรรถนะของตัวเอง คลิกเพื่อตอบ

แจ้งเรื่องการส่งชิ้นงาน

แจ้ง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 …

ให้นักเรียนที่ต้องส่งชิ้นงานครู สามารถส่งงานได้ที่โต๊ะของครู

หรือมีข้อสงสัยให้ติดต่อครูโดยตรง

หรือผ่านอีเมล์ ratanaporn.rc@damrong.ac.th

ภายใน 17.00 น. ของทุกๆ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์