File Story Board // Motion Graphic M.4

คลิกเพื่อเปิด และดาวน์โหลดไฟล์ 

โฆษณา

ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ 2/2561

แจ้งสำหรับช่องทางการติดต่อครูนะคะ 

Email:: ratanaporn.rc@damrong.ac.th

id Line :: nanniezeeja 

mobile Phone:: 080-1235664

แจ้ง นักเรียน ม.2.1-2.6

ในคาบสุดท้ายของการเรียนการสอนให้นักเรียนนำสีไม้มาในชั่วโมงสอนด้วยนะคะ

พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบการเรียน EIS ให้เรียบร้อยค่ะ

แจ้ง ม.6.4

ในวันศุกร์นี้ วันที่ 14 กันยายน 2561 
ให้แต่ละกลุ่มจัดการงานกลุ่มที่ตนเองได้รับมอบหมาย 
สำหรับการส่งงาน ให้จัดทำเป็นเล่มให้เรียบร้อย 
หากงานกลุ่มไหนเป็นสื่อให้นำใส่แผ่นซีดี ให้ทำแผ่น 1 แผ่นประกอบการส่งนะคะ 
ส่วนกลุ่มไหนที่ทำเป็นเว็บไซต์หรือสื่อต่างๆ ให้บอกวิธีการใช้หรือวิธีการเล่น เป็นภาคผนวกในเล่มรายงานด้วยค่ะ

การติดตามความคืบหน้าของงาน

นักเรียนสามารถตรวจสอบ และติดตามงานคงค้างได้ที่ Google Classroom 

news-icon-39 ตามลิ้งค์ https://classroom.google.com/h

back-to-school1

study-512 หมายเหตุ .… สำหรับงานกลุ่ม ภาพสะท้อนความคิด

กลุ่มไหน ห้องไหนที่ยังค้างส่งให้นำงานส่งที่บนโต๊ะครู

ภายใย 16.30 น. ของวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เท่านั้นคะ

 

เผยแพร่ผลงาน Portfolio ม.6.4

คลิกเพื่อเข้าดูผลงานค่ะ

การติดตามชิ้นงาน Activity

ให้นักเรียนทุกคนเข้า คลาสรูม  https://classroom.google.com/h  

เพื่อเข้าไปตรวจสอบผลการส่งงานของนักเรียนแต่ละคน

โปรแกรม sketch up 2015

หากนักเรียนต้องการนำโปรแกรมไปติดตั้งที่บ้าน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ สามารถ ดาวโหลดได้ตามลิ้งค์ นะคะ คลิกที่นี่

ใบงาน Activity2

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบงาน คลิกที่นี่

ชุมนุม กลุ่มสาระฯ คอมพิวเตอร์

นักเรียนคนไหนที่มีความสนใจในการเข้าชุมนุม ทางด้านคอมพิวเตอร์

รับจำนวนจำกัดนะค่ะ  โดยมีรายชื่อชุมนุม ดังนี้

  1. Computer Animation   รับ ม.ต้น/ปลาย จำนวน 20 คน

  2. คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์   รับ ม.ต้น/ปลาย จำนวน 20 คน

  3. คอมพิวเตอร์กราฟิก  รับ ม.ต้น/ปลาย จำนวน 20 คน

  4. Model design   รับ ม.ต้น/ปลาย จำนวน 20 คน

  5. Create Game   รับ ม.ต้น/ปลาย จำนวน 20 คน

  6. API สร้งสรรค์   รับ ม.ปลาย จำนวน 20 คน

  7. หนังสั้น     รับ ม.ต้น/ปลาย จำนวน 20 คน