++แจ้งการติดตามงานจากครู ++

news-icon-39แจ้งนักเรียนที่เรียนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ง 22101 ,

วิชาการออกแบบฐานข้อมูล และวิชา ภาษาซี

หากต้องการตรวจสอบติดงาน/ใบงาน/ชิ้นงาน สามารถติดต่อครูได้ที่ห้องหมวดคอมพิวเตอร์ได้ค่ะ

เพิ่มเติม ให้นักเรียนทุกคนช่วยติดตามงานของตัวเองผ่านทางอีเมลและชุมชนของห้องด้วยน่ะคะ

 

ขั้นตอนการปริ้นสกรีนหน้าเว็บบล็อก

ขั้นตอนการปริ้นสกรีนหน้าเว็บบล็อก คลิกที่นี่

news

News!!! for my students

เหลืออีกไม่กี่อาทิตย์ จะสอบปลายภาคเรียนกันแล้วนะค่ะ 

นักเรียนคนใดที่ต้องการตรวจสอบและติดตามงานสามารถติดต่อครูได้โดยตรงคะ

ในช่วงเวลา 16.00 – 17.00 น. ของทุกวัน (จันทร์ – ศุกร์) 

ตัวอย่างเว็บบล็อก…จากครู…

33

Link สำหรับส่งเว็บบล็อก ของ ม.2

1.ให้นักเรียนคลิกลิ้งนี้เพื่อเพิ่ม Link สำหรับส่งเว็บบล็อกของนักเรียนแต่ละคน

2.แม่แบบสำหรับการสร้างหัวเว็บบล็อก

3.รูปภาพประกอบ

4. ใบงานสำหรับการออกแบบ

เกมต่างๆ สำหรับการทบทวนเนื้อหา

ให้นักเรียนคลิกตามลิงค์นะคะ

เกม เครือข่าย คลิกเพื่อทบทวนค่ะ

ประกาศ !!!

ให้นักเรียนที่เรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 ติดตามงานคงค้างก่อนมีการสอบกลางภาคด้วยนะค่ะ

และรายวิชาอื่นๆ ด้วยนะค่ะ

https://goo.gl/UVn5HO

Back to school ;)

ประกาศ!! ปิดรับงาน

กำหนดเวลาการส่งงานคงค้าง ถึง 16.30 น.

วันนี้นะค่ะ (26 กุมภาพันธ์ 2559)

รายชื่อ นร คงค้างงาน ด่วน!!!

ให้นักเรียนที่ต้องการตรวจสอบงานคงค้าง

ม.6.7-6.8 ตรวจสอบงาน ได้ที่ลิ้งนี้ได้เลยค่ะ

ม.2.7-2.12 ตรวจสอบงาน คลิกที่นี่

หมายเหตุ ให้นักเรียนเข้ามาติดตามงานค้าง หากส่งแล้ว รายชื่อยังคงอยู่ให้ติดต่อครูอีกครั้งที่ห้องหมวดคอมพิวเตอร์