แจ้งเรื่องการเช็คงาน

news-icon-39

ให้นักเรียนทุกคนเข้าไปเช็คงานของตนเองได้ใน classroom

และสามารถเช็คงานใบงานในสมุดได้จากครูผู้สอนค่ะ

Advertisements

สร้าง Kodu Game ง่ายๆ

โปรแกรมเกมสร้างสรรค์ ฝึกทักษะนักเรียนด้านตรรกะ(logic) ความคิดสร้างสรรค์(creativity) และปูพื้นฐานสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคต

คลิกเพื่อดูวีดีโอการทำ

แจ้งนักเรียน ม.4.4

คลิกเพื่อเปิดทำใบงานที่ 2 และใบงานที่ 3 ลงในสมุด

หมายเหตุ ส่งสมุดวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ภายในเวลา 16.00 น .ที่โต๊ะครู

วิเคราะห์ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2-59

คลิกเพื่อกรอกข้อมูลค่ะ

ผลงานของ…..เพื่อนนักเรียน

button-300x176คลิกเพื่อดูผลงานค่ะ

++แจ้งการติดตามงานจากครู ++

news-icon-39แจ้งนักเรียนที่เรียนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ง 22101 ,

วิชาการออกแบบฐานข้อมูล และวิชา ภาษาซี

หากต้องการตรวจสอบติดงาน/ใบงาน/ชิ้นงาน สามารถติดต่อครูได้ที่ห้องหมวดคอมพิวเตอร์ได้ค่ะ

เพิ่มเติม ให้นักเรียนทุกคนช่วยติดตามงานของตัวเองผ่านทางอีเมลและชุมชนของห้องด้วยน่ะคะ

 

ขั้นตอนการปริ้นสกรีนหน้าเว็บบล็อก

ขั้นตอนการปริ้นสกรีนหน้าเว็บบล็อก คลิกที่นี่

news

News!!! for my students

เหลืออีกไม่กี่อาทิตย์ จะสอบปลายภาคเรียนกันแล้วนะค่ะ 

นักเรียนคนใดที่ต้องการตรวจสอบและติดตามงานสามารถติดต่อครูได้โดยตรงคะ

ในช่วงเวลา 16.00 – 17.00 น. ของทุกวัน (จันทร์ – ศุกร์) 

ตัวอย่างเว็บบล็อก…จากครู…

33

Link สำหรับส่งเว็บบล็อก ของ ม.2

1.ให้นักเรียนคลิกลิ้งนี้เพื่อเพิ่ม Link สำหรับส่งเว็บบล็อกของนักเรียนแต่ละคน

2.แม่แบบสำหรับการสร้างหัวเว็บบล็อก

3.รูปภาพประกอบ

4. ใบงานสำหรับการออกแบบ