แจ้งด่วน ..จากครูแนน

news

อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของการเรียนการสอนแล้วนะคะ

ขอให้นักเรียนทุกคนที่เรียนกับครู 

เข้า Google Classroom เพื่อไปตรวจสอบงาบความครบถ้วนของงานตัวเอง

หากกรณีใครที่งานไม่ครบให้ติดตามงานของตัวเองด้วยคะ

หรือจะสอบถาม ติดต่อ ห้อง 321 หรือตามเพจของครูนะคะ 

อีเมล์ครู ::  ratanaporn.rc@damrong.ac.th

                  Tel 080-1235664

                  id Line:: nanniezeeja

Advertisements

แจ้งนักเรียน

ให้นักเรียนทุกคน ทุกวิชา ที่เรียนกับครูช่วย

ตรวจสอบงานคงค้างของตนเอง

หากกรณีใครที่ยังมีงานคงค้างและมีข้อสอบถามให้ติดต่อครูโดยตรงที่ห้องหมวดคอมพิวเตอร์

หนังสือเล่มเล็ก EIS

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เล่มเล็กไป ปริ้น แล้วนำส่งครูให้เรียบร้อยค่ะ 

ตามลิงค์ http://gg.gg/eisbook

 

ประกาศ !! การตรวจสอบคะแนนก่อนสอบ

นักเรียนคนใดที่ต้องการตรวจสอบคะแนนเก็บก่อนกลางภาค

สามารถติดต่อครูได้ที่ห้องหมวดคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะ

ก่อนการสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2560

การสอบเก็บคะแนนหน่วยย่อยที่1-2

แจ้งเรื่องการสอบเก็บคะแนน ระหว่าง วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560

1. ครูจะสอบปฏิบัติในการสร้างชิ้นงานด้วย Google Sket UP 15

จำนวน 1 ข้อ

2. สอบเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการแก้ปัญหา จำนวน 2 ข้อ

(มีการเขียน Flow chart และการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน)

ใช้เวลาสอบ จำนวน 2 ชั่วโมง 

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ให้นักเรียนคลิกลิ้งเพื่อเข้าประเมินสมรรถนะของตัวเอง คลิกเพื่อตอบ

แจ้งเรื่องการส่งชิ้นงาน

แจ้ง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 …

ให้นักเรียนที่ต้องส่งชิ้นงานครู สามารถส่งงานได้ที่โต๊ะของครู

หรือมีข้อสงสัยให้ติดต่อครูโดยตรง

หรือผ่านอีเมล์ ratanaporn.rc@damrong.ac.th

ภายใน 17.00 น. ของทุกๆ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์

แจ้งเรื่อง สมุดเล่มเล็ก EIS Activity

แจ้งนักเรียนทุกคน การส่งสมุดแบบฝึกหัด

ให้ส่งระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 (ส่งภายในคาบเรียน)

โดยให้ตกแต่งให้เรียบร้อยทุก ๆ กิจกรรม ภายในเล่ม 

หมายเหตุ หากใครมีข้อสงสัย ติดต่อครูที่ห้องหมวดคอมพิวเตอร์ 321 ค่ะ

dfsaf

แจ้งเรื่องการเช็คงาน

news-icon-39

ให้นักเรียนทุกคนเข้าไปเช็คงานของตนเองได้ใน classroom

และสามารถเช็คงานใบงานในสมุดได้จากครูผู้สอนค่ะ

สร้าง Kodu Game ง่ายๆ

โปรแกรมเกมสร้างสรรค์ ฝึกทักษะนักเรียนด้านตรรกะ(logic) ความคิดสร้างสรรค์(creativity) และปูพื้นฐานสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคต

คลิกเพื่อดูวีดีโอการทำ