แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ให้นักเรียนคลิกลิ้งเพื่อเข้าประเมินสมรรถนะของตัวเอง คลิกเพื่อตอบ

Advertisements

แจ้งเรื่องการส่งชิ้นงาน

แจ้ง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 …

ให้นักเรียนที่ต้องส่งชิ้นงานครู สามารถส่งงานได้ที่โต๊ะของครู

หรือมีข้อสงสัยให้ติดต่อครูโดยตรง

หรือผ่านอีเมล์ ratanaporn.rc@damrong.ac.th

ภายใน 17.00 น. ของทุกๆ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์

แจ้งเรื่อง สมุดเล่มเล็ก EIS Activity

แจ้งนักเรียนทุกคน การส่งสมุดแบบฝึกหัด

ให้ส่งระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 (ส่งภายในคาบเรียน)

โดยให้ตกแต่งให้เรียบร้อยทุก ๆ กิจกรรม ภายในเล่ม 

หมายเหตุ หากใครมีข้อสงสัย ติดต่อครูที่ห้องหมวดคอมพิวเตอร์ 321 ค่ะ

dfsaf

แจ้งเรื่องการเช็คงาน

news-icon-39

ให้นักเรียนทุกคนเข้าไปเช็คงานของตนเองได้ใน classroom

และสามารถเช็คงานใบงานในสมุดได้จากครูผู้สอนค่ะ

สร้าง Kodu Game ง่ายๆ

โปรแกรมเกมสร้างสรรค์ ฝึกทักษะนักเรียนด้านตรรกะ(logic) ความคิดสร้างสรรค์(creativity) และปูพื้นฐานสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคต

คลิกเพื่อดูวีดีโอการทำ

แจ้งนักเรียน ม.4.4

คลิกเพื่อเปิดทำใบงานที่ 2 และใบงานที่ 3 ลงในสมุด

หมายเหตุ ส่งสมุดวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ภายในเวลา 16.00 น .ที่โต๊ะครู

วิเคราะห์ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2-59

คลิกเพื่อกรอกข้อมูลค่ะ

ผลงานของ…..เพื่อนนักเรียน

button-300x176คลิกเพื่อดูผลงานค่ะ

++แจ้งการติดตามงานจากครู ++

news-icon-39แจ้งนักเรียนที่เรียนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ง 22101 ,

วิชาการออกแบบฐานข้อมูล และวิชา ภาษาซี

หากต้องการตรวจสอบติดงาน/ใบงาน/ชิ้นงาน สามารถติดต่อครูได้ที่ห้องหมวดคอมพิวเตอร์ได้ค่ะ

เพิ่มเติม ให้นักเรียนทุกคนช่วยติดตามงานของตัวเองผ่านทางอีเมลและชุมชนของห้องด้วยน่ะคะ

 

ขั้นตอนการปริ้นสกรีนหน้าเว็บบล็อก

ขั้นตอนการปริ้นสกรีนหน้าเว็บบล็อก คลิกที่นี่

news