หน่วยที่ 4 อินเทอร์เน็ต

กิจกรรม หัวข้อ “บริการบนอินเทอร์เน็ต”

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแต่ละห้อง แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม

เพื่อทำสื่อนำเสนอของเนื้อหาบทที่ 4 

ใบงานที่ 4.2 ไอพีแอดเดรส และชื่อโดเมนเนม คลิกที่นี่

กิจกรรมที่ 1 มาทำความรู้จักกับ Search Engine คลิกที่นี่

ใบงานที่ 4.1 เรียนรู้เบื้องต้นกับอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: