มุมนักคิด 1.1 (2.4, 2.3,2.1)

ให้นักเรียนยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่แตกต่างจากในหนังสือเรียน

และบอกว่าซอฟต์แวร์นั้นจัดอยู่ในซอฟต์แวร์ประเภทใด

และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานใด

** ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในช่อง Comment นะคjะ ^__^

Advertisements
 1. ด.ญ.รวิพร อภิวงค์งาม ชั้น 2.1 เลขที่ 30

  ไอทูนส์ (อังกฤษ: iTunes) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปสำหรับฟังเพลงและเปิดไฟล์วิดีโอ (รองรับไฟล์ .aac, .mp3, .mp4, .mov, .m4v, .wav, .midi) พัฒนาโดยบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับเล่นและจัดเก็บไฟล์เพลง รวมถึงเชื่อมต่อเข้ากับ ไอทูนส์สโตร์ มีลักษณะการใช้งานที่เรียบง่าย และสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากอินเทอร์เน็ต โดยมีความสามารถอื่นที่สำคัญในการเก็บและการจัดเรียงไฟล์เพลงภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยทำงานบนระบบปฏิบัติการแม็คโอเอสเท็น วินโดวส์ 2000 วินโดวส์ XP วินโดวส์ วิสตา วินโดวส์ 7

 2. ด.ญ.ณัฐณิชา กันทะมี ม.2.1 เลขที่ 3

  แอนติไวรัส (อังกฤษ: antivirus software) เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อคอยตรวจจับ ป้องกัน และกำจัดโปรแกรมคุกคามทางคอมพิวเตอ ร์หรือมัลแวร์ ซึ่งหมายถึง ไวรัส เวิร์ม โทรจัน สปายแวร์ แอดแวร์ และซอฟต์แวร์คุกคามประเภทอื่นๆโปรแกรมป้องกันไวรัสจะค้นหาและทำลายไวรัสที่ไฟล์โดยตรง แต่ในทุกๆวันจะมีไวรัสชนิดใหม่เกิดขึ้นมาเสมอ

  จัดอยู่ในโปรแกรมประเภทโปรแกรมนอร์ตัน
  ประโยชน์คือ ทำให้คอมเร็วขึ้น สามารถกำจัดไวรัสได้ให้เรียกใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อระบุชื่อของไวรัส ถ้าคุณไม่มีโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือถ้าโปรแกรมของคุณตรวจไม่พบไวรัส คุณยังคงสามารถค้นหาไวรัสได้ด้วยการดูจากลักษณะการทํางานของไวรัสเหล่านั้น

  • เช่นชื่อซอฟต์แวร์อะไรบ้างค่ะ

   • ด.ญ.ณัฐณิชา กันทะมี ม.2.1 เลขที่ 3

    แอนติไวรัส (Anti-Virus) เป็นโปรแกรมโปรแกรมป้องกันไวรัสทั่วๆไป จะค้นหาและทำลายไวรัสในคอมพิวเตอร์ของเรา

    แอนติสปายแวร์ (Anti-Spyware) เป็นโปรแกรมป้องกันการโจรกรรมข้อมูล จากไวรัสสปายแวร์ และจากแฮ็กเกอร์ รวมถึงการกำจัด Adsware ซึ่งเป็นป๊อปอัพโฆษณาอีกด้วย

 3. ศุภโชค กองร้อยอยู่ ม2.1 เลขที่23

  อยู่ในซอฟต์แวร์ประเภท ซอฟต์แวร์ระบบ

  Utility Program คือ โปรแกรมระบบที่ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็วและง่ายขึ้น เช่น โปรแกรมที่ใช้ในการเรียงลำดับข้อมูล โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลจากชนิดหนึ่งไปยังอักชนิดหนึ่ง โปรแกรมรวบรวมข้อมูล 2 ชุดเข้าด้วยกัน โปรแกรมคัดลอกข้อมูลเป็นต้น

 4. ด.ญ.ณิชาภัทร มารสาร ม.2.1 เลขที่4

  เบลนเดอร์ เป็นซอฟต์แวร์เสรี สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ สามารถใช้สร้าง โมเดลสามมิติ, คลี่UV , ทำพื้นผิว (Texture), จัดการการเคลื่อนไหวแบบใช้กระดูก, จำลองการไหลของน้ำ, จำลองผิวหนัง, คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน, เรนเดอร์, พาทิเคิล, การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์อื่นๆ, การตัดต่อและตบแต่งวีดิทัศน์และภาพผ่านระบบ คอมโพสิต, และยังใช้สร้างแอปพลิเคชันแบบสามมิติได้อีกด้วย เบลนเดอร์ทำงานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ, เช่น Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux, IRIX, Solaris, NetBSD, FreeBSD, OpenBSD และมีการพอร์ตอย่างไม่เป็นทางการไปยังระบบ BeOS, SkyOS, AmigaOS, MorphOS และ Pocket PC เป็นซอฟต์แวร์ประเภท ซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติการ

 5. สุทธิลักษณ์ รักดี เลขที่6 ม2.1

  ไลน์ (อังกฤษ: LINE) เป็นโปรแกรมเมสเซนเจอร์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการไอโอเอส, แอนดรอยด์, วินโดวส์โฟน ล่าสุดสามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และแมคโอเอสได้แล้ว ด้วยความที่มีลูกเล่นมากมาย สามารถแชท ส่งรูป ส่งไอคอน ส่งสติกเกอร์ ตั้งค่าคุยกันเป็นกลุ่ม ฯลฯ ทำให้มีผู้ใช้งานแอพนี้เป็นจำนวนมาก เป็นประเภทซอฟต์แว์ประยุกต์ สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารที่ประหยัดและรวดเร็ว

 6. ด.ญ.มณฑกานต์ กลางโบราณ ม.2.1 เลขที่ 35

  ยูทิลิตี้ อยู่ในประเภทซอฟต์แวร์ระบบ เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้เคื่องทำงานง่ายขึ้นเร็วขึ้น และการป้องกันการรบกวนโดยโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส, โปรแกรม defrag เพื่อจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ใหม่ ทำให้การอ่านข้อมูลเร็วขึ้น, โปรแกรมสำรองข้อมูล

 7. ด.ญ.กุลกัลยาร์ กุลศรีเดชอนันต์ 2.1 เลขที่21

  ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน
  Avira Free Antivirus 2013 โปรแกรมสแกนไวรัสร่มแดง จากเยอรมัน โปรแกรมสแกนไวรัส ร่มแดงตัวนี้ ซึ่งเป็น โปรแกรมสแกนไวรัส แจกฟรี Free Anti-Virus Software

 8. ด.ญ.บุญฑริกา เสาร์สุวรรณ

  drawing graphics อยู่ในซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม ประเภท กราฟิกวาดภาพ ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะและสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
  1.โปรแกรมสร้างและตกแต่งภาพ
  2.โปรแกรมช่วยออกแบบ

 9. ด.ญ ณัฐกมล จอมใจ 2.1 เลขที่37

  จัดอยู่ในประเภทจัดการฐานข้อมูลค่ะ

 10. วรรษิตา พรมเลข 2.1 เลขที่ 19

  Microsoft Excel เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน เป็นโปรแกรมตารางงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ สูตรคำนวณ ลงบนแผ่นตารางงานคล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่อง ตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ตารางแต่ละช่องจะมีชื่อกำกับไว้ในแนวตั้งหรือสดมน์ของตารางเป็นตัวอักษรภาษ อังกฤษเร่ิมจาก A,B,C,…เรื่อยไปจนสุดขอบตารางทางขวา มีทั้งหมด 256 สดมภ์(Column) แนวนอนมีหมายเลขกำกับเป็นบรรทัดที่ 1,2,3,…เรื่อยไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายจำนวนบรรทัดจะต่างกันในแต่ละโปรแกรมใน ที่นี้เท่ากับ 65,536 แถว(Row) ช่องที่แนวตั้งและแนวนอนตัดกันเรียกว่า เซลล์ (Cell) ใช้บรรจุข้อมูล ข้อความ หรือสูตรคำนวณ โปรแกรมประเภทสเปรตชีตมีผู้พัฒนาขึ้นมาหลายโปรแกรม เช่น ซุปเปอร์แคล (SuperCalc) วิสิแคล(VisiCalc) โลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) ออราคิล (Oracle) และไมโครซอฟท์เอ็กเซล(Microsoft Excel) ซึ่งเรียกว่า เอ็กเซล

 11. ด.ช.ทักษ์ดนัย เจริญกิจ ม.2.1 เลขที่ 27

  ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ดีนั้นควรจะมีการป้องกันทั้งไวรัส มัลแวร์ สปายแวร์, Internet Security, Firewall และที่สำคัญต้องใช้การง่ายไม่ใช้กันทุกอย่างทำให้คนใช้งานไม่สามารถทำอะไรได้เลย
  ทั้งในปัจจุบันโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายมีทั้งประเภทมัลแวร์ (malware), เวิร์ม (worm), สปายแวร์ Spyware, ม้าโทรจัน (Trojan) และอื่นอีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดนั้น อาจกล่าวได้ว่า เป็นโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายไม่ทางตรง ก็ทางอ้อม

 12. ด.ญ. ณัฐนิชา อาภัย ม.2.1 เลขที่ 29

  โปรแกรม Winamp โปรแกรมฟังเพลง
  เป็นโปรแกรมที่ฟังเพลงจาก mp3 แลการพัฒนารูปแบบการทำงานของโปรแกรมอยู่เสมอ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้
  นอกจากจะใช้ในการฟังเพลงแล้ว Winamp ยังสามารถออกแบบ skin เป็นรูปต่างๆหรือแปลงนามสกุลของไฟล์เพลง ปัจจุบัน Winamp ได้พัฒนาขึ้นมาให้สามารถทำงานได้ดีทุกระบบ ไม่ว่าจะใช่ระบบปฎิบัติการตัวใดก็ตาม เช่น Windows 95 , Windows 98 , Windows Me, Windows NT, Windows XP โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมขนาดเล็ก ใช้เนื้อที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 3 MB และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ดังนั้นโปรแกรม Winamp จึงเป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างความบันเทิงในระหว่างการทำงานได้เป็นอย่างดี
  ประเภทของซอฟต์แวร์ : ซอฟต์แวร์ “Winamp 3” จัดเป็นซอฟต์แวร์
  ประเภท Freeware คือซอฟต์แวร์ที่แจกจ่ายให้ผู้ใช้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ

  ประโยชน์ Winamp
  1.สามารถเล่น Multimedia เกือบ ทุกชนิด
  2.เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างสีสันในการทำงานของระบบเสียงที่ดี
  3.เป็นโปรแกรมที่มีการประยุกต์การทำงานเรื่อยๆ
  4.เป็นโปแกรมที่ไม่ต้องอาศัยความความเข้าใจมากมาย เพราะใช้งานค่อนข้างง่าย

 13. ด.ช.วิชยานนท์ วงศ์ใหญ่ ม.2.1 เลขที่ 25

  ไอทูนส์ (iTunes) เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ประเภทเฉพาะงานสำหรับฟังเพลงและเปิดไฟล์วิดีโอ พัฒนาโดยบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับเล่นและจัดเก็บไฟล์เพลง รวมถึงเชื่อมต่อเข้ากับ ไอทูนส์สโตร์

 14. ด.ญ ณัฐนันท์ เพิ่มเกษร ม.2.1 เลขที่ 17

  MySQL (มายเอสคิวแอล) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) โดยใช้ภาษา SQL แม้ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป โดยมีการพัฒนาภายใต้บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL ทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ เป็นซอฟต์แวร์ประเภท ระบบจัดการฐานข้อมูล

 15. ฉันทวัต ตั๋นนิ้ว ม 2.1 เลขที่ 38

  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (อังกฤษ: software engineering) เป็นศาสตร์เกี่ยวกับวิศวกรรมด้านซอฟต์แวร์ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในการดูแลการผลิต ตั้งแต่การเริ่มเก็บความต้องการ การตั้งเป้าหมายของระบบ การออกแบบ กระบวนการพัฒนา การตรวจสอบ การประเมินผล การติดตามโครงการ การประเมินต้นทุน การรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงการคิดราคาซอฟต์แวร์เป็นต้น

  • ไม่ได้ให้หาความหายค่ะ ของ คำว่า วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่ะ แต่ให้หาตัวอย่างของซอฟต์แวร์ระบบหรือซอฟต์แวร์ประยุกต์มาใหม่

 16. ธีรพัฒน์ อินต๊ะหล้า ม.2.1 เลขที่ 33

  แอนดรอยด์ (อังกฤษ: android) เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เน็ตบุ๊ก ทำงานบนลินุกซ์ เคอร์เนล เริ่มพัฒนาโดยบริษัทแอนดรอยด์) จากนั้นบริษัทแอนดรอยด์ถูกซื้อโดยกูเกิล และนำแอนดรอยด์ไปพัฒนาต่อ

 17. เด็กหญิง นิรัชพร อินต๊ะมอย 2.1 เลขที่ 40

  โปรแกรม คอเรลเพ้นท์ช็อปโปร (Corel PaintShop Pro) เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป ประเภทซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม
  ประโยชน์การทำงาน คือ ใช้สำหรับการแก้ไขภาพ ใส่เอ็ฟเฟ็คท์ แชร์รูปภาพบน Facebook/Flickr และตกแต่งภาพถ่ายหรือรีทัชได้เร็วยิ่งขึ้น แต่งภาพให้ดูดีด้วยโมดูล HDR และผสมผสานองค์ประกอบของภาพด้วย Photo Blend สามารถปรับโฟกัสของภาพได้ ตลอดจนใช้กับจอภาพ 2 จอได้ในเวลาเดียวกัน

 18. ด.ญ.บุญฑริกา เสาร์สุวรรณ ม.2.1 เลขที่ 10

  drawing graphics อยู่ในซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม ประเภท กราฟิกวาดภาพ ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะและสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
  1.โปรแกรมสร้างและตกแต่งภาพ
  2.โปรแกรมช่วยออกแบบ

 19. ชาญวิทย์ วรปัญญาสกุลชัย เลขที่ 28 ม2.1

  ซอฟต์แวร์เสรี (free software) หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปใช้ แก้ไข ดัดแปลง พัฒนา และจำหน่ายแจกจ่ายได้โดยเสรี โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ตามคำนิยามของมูลนิธิซอฟต์แวร์เสรี (Free Software Foundation) ในบางครั้งซอฟต์แวร์เสรีจะถูกกล่าวถึงในชื่ออื่น ๆ เช่น libre software, FLOSS หรือซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์เสรีที่เป็นนิยมใช้งานได้แก่ ลินุกซ์ ไฟร์ฟอกซ์ และโอเพ่นออฟฟิศ

 20. ฉันทวัต ตั๋นนิ้ว ม 2.1 เลขที่ 38

  ซอฟต์แวร์เสรี (free software) หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปใช้ แก้ไข ดัดแปลง พัฒนา และจำหน่ายแจกจ่ายได้โดยเสรี โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ตามคำนิยามของมูลนิธิซอฟต์แวร์เสรี (Free Software Foundation) ในบางครั้งซอฟต์แวร์เสรีจะถูกกล่าวถึงในชื่ออื่น ๆ เช่น libre software, FLOSS หรือซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์เสรีที่เป็นนิยมใช้งานได้แก่ ลินุกซ์ ไฟร์ฟอกซ์ และโอเพ่นออฟฟิศ

 21. ด.ญ.สิริยากร เกี่ยวบ้านหัน 2.1 เลขที่20

  Thai Meaning เป็นซอฟต์แวร์ระบบโปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถแปลได้ทั้งศัพท์ทั่วไป ศัพท์ช่าง ศัพท์คอมพิวเตอร์ โดยแปลทั้งหน้า หรือย่อหน้า แปลเรียงศัพท์

 22. ด.ช.วิทวัฒน์ มหาวงษ์ ม.2.1 เลขที่11

  ภาษาจาวา (อังกฤษ: Java programming language) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (อังกฤษ: Object Oriented Programming) พัฒนาโดย เจมส์ กอสลิง และวิศวกรคนอื่นๆ ที่ ซัน ไมโครซิสเต็มส์ ภาษาจาวาถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) โดยเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการกรีน (the Green Project) และสำเร็จออกสู่สาธารณะในปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ซึ่งภาษานี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้แทนภาษาซีพลัสพลัส (C++) โดยรูปแบบที่เพิ่มเติมขึ้นคล้ายกับภาษาอ็อบเจกต์ทีฟซี (Objective-C) แต่เดิมภาษานี้เรียกว่า ภาษาโอ๊ก (Oak) ซึ่งตั้งชื่อตามต้นโอ๊กใกล้ที่ทำงานของ เจมส์ กอสลิง แต่ว่ามีปัญหาทางลิขสิทธิ์ จึงเปลี่ยนไปใช้ชื่อ “จาวา” ซึ่งเป็นชื่อกาแฟแทน
  และแม้ว่าจะมีชื่อคล้ายกัน แต่ภาษาจาวาไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) ปัจจุบันมาตรฐานของภาษาจาวาดูแลโดย Java Community Process ซึ่งเป็นกระบวนการอย่างเป็นทางการ ที่อนุญาตให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกำหนดความสามารถในจาวาแพลตฟอร์มได้

 23. นัทธพงศ์ เชื้อศิริถาวร ม.2.1 เลขที่ 12

  อะโดบี โฟโตชอป (Adobe Photoshop) มักเรียกสั้นๆ ว่า โฟโตชอป เป็นซอฟแวร์ประยุกต์ที่มีความสามารถในการจัดการแก้ไขและตกแต่งรูปภาพ (photo editing and retouching) แบบแรสเตอร์ ผลิตโดยบริษัทอะโดบีซิสเต็มส์ ซึ่งผลิตโปรแกรมด้านการพิมพ์อีกหลายตัวที่ได้รับความนิยม เช่น Illustrator และ InDesign ปัจจุบันโปรแกรมโฟโตชอปพัฒนามาถึงรุ่น CS6 (Creative Suite 6)

 24. ด.ญ.วรรณกานต์ นวลสุข 2.1 เลขที่ 16

  Microsoft Publisher เป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะการใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วในการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมืออาชีพ ด้วย Publisher มีความสามารถในการสร้าง การออกแบบ และจัดท าเอกสารการตลาด ทางการสื่อสารแบบมืออาชีพ ส าหรับงานพิมพ์ และการท าจดหมายเวียนหรือจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์
  Microsoft Publisher เป็นซอฟต์แวร์ประเภทซอฟต์แวร์ประยุกตุ์เฉพาะงาน

 25. ฉันทวัต ตั๋นนิ้ว ม 2.1 เลขที่ 38

  วินแอมป์ (อังกฤษ: Winamp) เป็นซอฟต์แวร์ มีเดียเพลเยอร์
  เป็นซอฟต์แวร์ประเภทประยุกต์

 26. ฐิติมา นาลาง ม.2.1 เลขที่39

  Lotus 1-2-3 Password
  เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถกอบกู้ password ซึ่งถูกปกป้องด้วยไฟล์ Lotus 1-2-3 (.123, .wk1, .wk3, จัดเป็นประเภทซอฟแวร์ประยุกต์ทั่วไป

 27. ด.ญ.พัทธนันท์ พินิจ 2.1 เลขที่24

  ICQ (I SEEK YOU) คือชื่อของโปรแกรมสื่อสารตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมไป ทั่วโลก ทำงานแบบ Instant Message ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แบบสื่อสาร

 28. ชาญวิทย์ วรปัญญาสกุลชัย เลขที่ 28 ม2.1

  วินโดวส์มีเดียเพลเยอร์ (Windows Media Player ชื่อย่อ WMP) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเล่นไฟล์มัลติมีเดียประเภทวิดีโอ เพลง และดูรูปภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งพัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์, พ็อกเก็ต พีซี และวินโดวส์โมบายล์ นอกเหนือจากนี้ วินโดวส์มีเดียเพลเยอร์สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการแมคโอเอส, แมคโอเอสเท็น และโซลาริส แต่ปัจจุบันการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อระบบปฏิบัติการดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว ประเภทประยุกต์

 29. โรจน์ศักดิ์ มณีจันทร์สุข เลขที่ 13 ม 2.1

  เบลนเดอร์ เป็นซอฟต์แวร์เสรี สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ สามารถใช้สร้าง โมเดลสามมิติ, คลี่UV , ทำพื้นผิว (Texture), จัดการการเคลื่อนไหวแบบใช้กระดูก, จำลองการไหลของน้ำ, จำลองผิวหนัง, คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน, เรนเดอร์, พาทิเคิล, การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์อื่นๆ, การตัดต่อและตบแต่งวีดิทัศน์และภาพผ่านระบบ คอมโพสิต, และยังใช้สร้างแอปพลิเคชันแบบสามมิติได้อีกด้วย เบลนเดอร์ทำงานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ, เช่น Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux, IRIX, Solaris, NetBSD, FreeBSD, OpenBSD และมีการพอร์ตอย่างไม่เป็นทางการไปยังระบบ BeOS, SkyOS, AmigaOS, MorphOS และ Pocket PC เป็นซอฟต์แวร์ประเภท ซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติการ

 30. ด.ญ.ปฏิญา จันลือ 2.1 เลขที่ 36

  โปรแกรมซียูไรเตอร์ เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปประเภทซอฟต์แวร์ประมวลคำ
  ประโยชน์ คือ 1.สามารถแก้ไขเอกสารได้ 8 ไฟล์พร้อมกัน 2.สร้างไฟล์สำรองนามสกุล .bak โดยอัตโนมัติเมื่อทำการบันทึก 3.สามารถสร้างสูตรคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้ และอื่นๆอีกมากมาย

 31. วรรษิตา พรมเลข 2.1 เลขที่ 19

  Corel WordPerfect เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน (basic application) หรือบางครั้งเรียกว่า ซอฟต์แวร์ประยุกต์เอนกประสงค์ (general-purpose) หรือ ซอฟต์แวร์ช่วยเพิ่มผลผลิต (productivity applications) ใช้ในการสร้างงานเอกสารที่เป็นตัวอักษรและภาพ เช่น บันทึก จดหมาย และแผ่นพับ จดหมายข่าว คู่มือ และใบปลิว

 32. เป็นซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม
  Avid Studio เป็นเรื่องที่ดีมาก

 33. เป็นซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม
  Avid Studio เป็นเรื่องที่ดีมาก และวีดีโอนี้ได้ตัดต่อมา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: