แบบฝึดหัด หน่วยที่ 4

แบบฝึกหัด เรื่อง เทคนิคการสืบค้นข้อมูล คลิกเพื่อเปิด

แบบทดสอบ เรื่อง ประเภทของการสืบค้น คลิกเพื่อเปิด

งานคู่ (คะแนนก่อนปลายภาค)

ให้นักเรียนจับคู่ แล้วลงทะเบียนตามหัวข้อที่ได้ คลิกเพื่อลงทะเบียน

ให้ส่งในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

โดยการส่ง
1. ให้นักเรียนจัดทำกล่องในการส่งให้เรียบร้อย พร้อมทำปก ภายในแผ่นซีดี

ให้มีไฟล์ที่การแก้ไข แล้วไฟล์ที่พร้อมในการนำเสนอ

2. ให้เตรียมพร้อมในการนำเสนอหน้าชั่นเรียน (โดยครูจะทำการสุ่มในการนำเสนอ)

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: