หลักการเขียนโปรแกรม ม.4

ง 30222 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้น ม.4.7

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต

—————————————————————————-

เนื้อหาเรียน ::

1. กระบวนการแก้ปัญหา

2. ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา

3. การแก้ปัญหาด้วยผังงาน

4. การเขียนโปรแกรม

 ## แนวคิดและหลักการเขียนโปรแกรม

 ## โครงสร้างตามลำดับ

 ##  โครงสร้างแบบมีทางเลือก

  ## โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ

  ## ออกแบบโครงสร้างโปรแกรม

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: