ผลงานการทำ blog

Blog เรื่อง Hardware and Software ของนักเรียนชั้น ม.6.6  (Chick)

Blog เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนขั้น ม.6.5  (Chick)

Blog เรื่อง Information Technology ของนักเรียนขั้น ม.6.5  (Chick)

Blog เรื่อง Information Technology ของนักเรียนขั้น ม.6.5  (Chick)

Blog เรื่อง ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนขั้น ม.6.5  (Chick)

Blog เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนขั้น ม.6.5  (Chick)

Blog เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารในธุรกิจ ของนักเรียนขั้น ม.6.5  (Chick)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: