ภาระงานฯ ปี 54

  1. ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554

ปฏิบัติการสอนจำนวน 5 วิชา รวมจำนวน 10 ห้อง  รวมจำนวน 18 คาบ

ตารางที่ 1  ข้อมูลการสอน

รายวิชา

ชั้น/ห้อง

จำนวนนักเรียน

จำนวนคาบ

1. ง 21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1

ชั้น ม.1.12

30

1

2. ง 20221 งานกราฟิกเบื้องต้น

ชั้น ม.1.2 – 1.3

80

4

3. ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3

ชั้น ม.2.12

30

1

4. ง 30230  การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ชั้น ม.4.2 – 4.5

162

4

5. ง 30225องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

ชั้น ม.6.6 – 6.7

81

4

6. กิจกรรมลูกเสือ ม.2

ชั้น ม.2

1

7. กิจกรรมชุมนุม ชื่อ การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book)

ชั้น ม.1

1

8. โครงงานสร้างสรรค์ประโยชน์

ชั้น ม.6.6

38

2

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554

ปฏิบัติการสอนจำนวน 4 วิชา รวมจำนวน  14 ห้อง  รวมจำนวน  22 คาบ

ตารางที่ 1  ข้อมูลการสอน

รายวิชา

ชั้น/ห้อง

จำนวนนักเรียน

จำนวนคาบ

1. ง 22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4

ชั้น ม.2.1 – 2.11

461

11

2. ง 20246 การสร้างสื่อการสอน

ชั้น ม.3.2

39

2

3. ง 30227 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

ชั้น ม.5.4

38

2

4. ง 30241 การสืบค้นข้อมูล

ชั้น ม.6.6

38

1

5. กิจกรรมลูกเสือ ม.2

ชั้น ม.2

1

6. กิจกรรมชุมนุม ชื่อ Graphic Design

ชั้น ม.1

1

7. โครงงานสร้างสรรค์ประโยชน์

ชั้น ม.6.6

38

2

8. คณะกรรมการดำเนินงานวิจัยของโรงเรียนฯ

2

9. ครูประจำชั้นนักเรียน ม.6/6

ชั้น ม.6.6

38

1

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: